İnsan Kaynakları

 

BANTAŞ İnsan Kaynakları Politikası

 

Sahip olduğu başarıya, çalışanlarının gücü ve desteği ile ulaşan ve en önemli değerinin insan kaynağı olduğuna inanan işletmemiz,

·         Görevinin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip kaliteli insan gücünü bünyesine kazandırmayı,

·         Çalışanlarının yaratıcılıklarını kullanabilecekleri ve fikirlerini dile getirebilecekleri etkin bir iletişim ve motivasyon ortamı sağlamayı,

·         Farklı bakış açıları ve bilgi birikimlerini bir arada barındıran katılımcı yönetim politikası izlemeyi,

·         Çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimlerini ön planda tutarak, sürekli öğrenme ve gelişimi desteklemeyi,

·         Çalışan performanslarını objektif kriterlerle değerlendirerek, yüksek performansı ödüllendirmeyi ve teşvik etmeyi,

·         Yenilikçi insan kaynakları uygulamalarını hayata geçirerek çalışanlarına daima en iyiyi sunmayı insan kaynakları politikası olarak benimsemiştir.

 

BANTAŞ İnsan Kaynakları Misyonu

 

Metal ambalaj sektöründe öncü bir kuruluş olan Bantaş, çalışanlarının bireysel ve profesyonel gelişimlerini tamamlamaları için her türlü fırsatı yaratır. Bu amaçla misyonumuz;

Metal Ambalaj sektöründe müşterilerimize kaliteli hizmeti sunmayı hedeflemiş çalışanlarımızı; daha nitelikli, katılımcı, katma değer yaratıcı olabilmeleri amacı ile iletişim ve motivasyonu arttırıcı çalışmalarla destekleyerek iş hedeflerine ulaşmalarını sağlamak sektörde  en çok tercih edilen şirket olmayı sağlamaktır.

 

BANTAŞ İnsan Kaynakları Vizyonu

 

Çalışanlarımıza heyecan ve gurur veren bir çalışma ortamı yaratarak, şirketimizin sürekli başarısında en büyük etken olan çalışan memnuniyetinin devamlılığını sağlamak; müşteri odaklı, topluma karşı sorumlu ve etik değerlere önem veren, daima kazanmayı hedefleyen şirketimizin yüksek nitelikli çalışanlarının bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirip; potansiyellerini ortaya çıkarıp, sürekli üstün performans göstermelerini sağlayarak, metal sektöründe en çok tercih edilen şirket olmak ve bu konumu korumaktır.

 

BANTAŞ  Seçme ve Yerleştirme Süreci

 

Bantaş’ın başarısının ardındaki en önemli kaynak çalışanlarıdır. Bu doğrultuda şirketimiz içerisinde açılan pozisyonlar için doğru kişileri doğru işe yerleştirmek en büyük hedefimizdir. Aranılan kriterler, pozisyonlara göre değişkenlik göstereceği gibi her pozisyon için beklentimiz Bantaş Değer ve Davranış Kuralları doğrultusunda temel yetkinlikleri karşılayan adaylardır.

BANTAŞ İşe Alım Süreçleri

·         Doğru adayı uygun pozisyonla eşleştirmeyi amaç edinen işe alım sürecinde, açık pozisyonlar için Bantaş İ.K veri tabanı, kariyer portalları ve bireysel başvurular değerlendirilerek, adaylar ön görüşmeye davet edilmektedir.

·         İnsan Kaynakları Departmanı ile yapılan ön görüşme sonucunda uygun görülen adaylara, pozisyonun gerekliliğine göre ilgili bölüm yöneticileri ile görüşmeleri sağlanmaktadır.

·         Bölüm yöneticisi tarafından onaylanan adaylara referans ve ücret çalışmaları sonrasında teklif sunulmaktadır.

·         Aday, iş teklifini kabul etmesinin ardından işe başlamaktadır. Oryantasyon ve İSG eğitimleri ile göreve adaptasyon sağlanmaktadır.